Συστήματα κάλυψης φορτίου

Πλατφόρμες

Περιγραφή

Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε διάφορους τύπους συστήματος κάλυψης φορτίου όπως πχ: Μηχανισμός μουσαμά με αψίδες κινούμενες εντός σιδηροδρόμου οδήγησης της πρώτης αψίδας μέσω συρματόσχοινου με χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο μηχανισμό.

Χαρακτηριστικά

- Μηχανισμός μουσαμά με αψίδες
Κινούμενες εντός σιδηροδρόμου οδήγησης της πρώτης αψίδας μέσω συρματόσχοινου με χειροκίνητο μηχανισμό.
Ο μηχανισμός αυτός είναι κατάλληλος για τις περιπτώσεις που θέλετε να καλύψετε μόνο μία κιβωτάμαξα που δεν έχει γερανό ο οποίος να τοποθετείται επί της κιβωτάμαξας.
Ο οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα επίπεδο σε όλο το μήκος.

- Μηχανισμός τύλιξης καλύμματος (δίχτυ)
Ηλεκτρικός, σε ανυψωτικό μηχανισμό που τοποθετείται ανάμεσα στην καμπίνα και την κιβωτάμαξα.
Ο μηχανισμός ανασηκώνει τύμπανο περιέλιξης του καλύμματος ώστε να βοηθήσει την υπερκάλυψη του φορτίου από το δίχτυ. Στην αντίθετη περίπτωση τυλίγει το κάλυμμα κατά την εκφόρτωση.
Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για τις περιπτώσεις hooklift ή κάδου γιατί μπορεί να καλύψει φορτία από εναλλασσόμενες κιβωτάμαξες χωρίς να εμποδίζει το μηχανισμό εκφόρτωσης.

- Μηχανισμός πλαϊνής στήριξης πλαισίου καλύμματος
Ο μηχανισμός αποτελείται από ένα ή δύο πλαίσια που στηρίζονται πάνω σε άξονα περιστροφής επί του πλαϊνού της κιβωτάμαξας. Πάνω στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε το κάλυμμα, αδιάβροχο ή δίχτυ και μέσω δυνατότητας περιστροφής κατά 270ο μπορούμε να καλύψουμε το φορτίο ή να το αποκαλύψουμε κατά την φορτοεκφόρτωση περιστρέφοντας το πλαίσιο κάθετο στο πλαϊνό στην θέση ηρεμίας.
Η κίνηση (περιστροφή) γίνεται μέσω υδραυλικού εμβόλου και κατάλληλο βραχίονα.
Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για όλες τις περιπτώσεις σταθερής κιβωτάμαξας με ή χωρίς γερανό για να υπάρχει σταθερή κουπαστή για να τοποθετηθεί ο άξονας περιστροφής.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Ράμπες

Με πλαϊνά

Περιγραφή

Η εταιρεία μας σχεδιαζει και κατασκευάζει αναβαθμίδες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας γιατί διαθέτουμε την ικανότητα και την τεχνογνωσία.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Υδραυλικές πόρτες

Κουρτίνες

Περιγραφή

Ανυψωτικές πλατφόρμες Ευρωπαϊκής προέλευσης για κάθε είδους όχημα σε ποικιλία διαστάσεων και ανυψ. Ικανότητας προσαρμοσμένες κατόπιν ειδικής μελέτης και σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Γερανοί

Θάλαμοι

Περιγραφή

Τηλεσκοπικοί γερανοί για φορτηγά Ευρωπαϊκής προέλευσης σε μεγάλη ποικιλία και ανυψ. Ικανότητας προσαρμοσμένες κατόπιν ειδικής μελέτης και σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικά

- Τα container ανοικτού τύπου φέρουν κατάλληλη δομή για την ανύψωση και την μεταφορά τους με μηχανισμό τύπου αλυσίδας DIN 30720-1.
- Το δάπεδο και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα St37 πάχους 4mm.
- Οι αρθρώσεις για την παραλαβή και ανύψωση τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό είναι ισχυρής κατασκευής απο χάλυβα St-52.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Υδραυλική ανύψωση πόρτας

Θάλαμοι

Περιγραφή

Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει μηχανισμό ανύψωσης πόρτας που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιαδήποτε ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα ακόμη και εκ των υστέρων.

Χαρακτηριστικά

Τα container είναι βαρέως τύπου ορθογωνικής διατομής κατασκευάζονται από χαλυβδοελάσματα St37 πάχους 5mm στο δάπεδο και 3mm St37 στο πλαϊνό.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το DIN 30722 και διασφαλίζουν:
-Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις.
- Η κατασκευή θα αντέχει σε καταπονήσεις για μέση πυκνότητα φορτίου 600kg/m3.
-Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης και εκκένωσης.
Τα ράουλα κυλίσεως είναι μεταλλικά Φ160mm με άξονα Φ40mm απο χαλυβα Ck60 και διαθέτουν γρασσαδόρους με αύλακα διάχυσης.
Η οπίσθια πόρτα μπορεί να είναι δίφυλλη ή μονόφυλλη ή με υδραυλική ανύψωση.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Αυτοματισμοί

Θάλαμοι

Περιγραφή

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε παντός είδους αυτοματισμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες των πελατών μας.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Υδραυλικά συστήματα

Θάλαμοι

Περιγραφή

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και κατασκευάζει παντός είδους υδραυλικών συστηματων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες