Ρυμουλκουμενο μεταφοράς κάδων Τ2

Πλατφόρμες

Περιγραφή

Ρυμουλκούμενο μεταφοράς κάδων τύπου Τ2 με έγκριση τύπου σειράς παραγωγής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2007/46/EK και του κανονισμού 661/2009

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Skiplift

Με πλαϊνά

Περιγραφή

Μηχανήματα skiploaders για οχήματα με μικτό από 2t έως 41t.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Hooklift

Κουρτίνες

Περιγραφή

Μηχανήματα HOOK-LIFTS για οχήματα με μικτό από 2t έως 41t.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Κάδοι για Skiplift

Θάλαμοι

Περιγραφή

Container ανοιχτού τύπου για skiploaders απο 4m³ εώς 10m³.

Χαρακτηριστικά

- Τα container ανοικτού τύπου φέρουν κατάλληλη δομή για την ανύψωση και την μεταφορά τους με μηχανισμό τύπου αλυσίδας DIN 30720-1.
- Το δάπεδο και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα St37 πάχους 4mm.
- Οι αρθρώσεις για την παραλαβή και ανύψωση τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό είναι ισχυρής κατασκευής απο χάλυβα St-52.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Κάδοι για Hooklift

Θάλαμοι

Περιγραφή

Container ανοιχτού ή κλειστού τύπου για hook-lifts 21m³ εώς 37m³

Χαρακτηριστικά

Τα container είναι βαρέως τύπου ορθογωνικής διατομής κατασκευάζονται από χαλυβδοελάσματα St37 πάχους 5mm στο δάπεδο και 3mm St37 στο πλαϊνό.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το DIN 30722 και διασφαλίζουν:
-Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις.
- Η κατασκευή θα αντέχει σε καταπονήσεις για μέση πυκνότητα φορτίου 600kg/m3.
-Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης και εκκένωσης.
Τα ράουλα κυλίσεως είναι μεταλλικά Φ160mm με άξονα Φ40mm απο χαλυβα Ck60 και διαθέτουν γρασσαδόρους με αύλακα διάχυσης.
Η οπίσθια πόρτα μπορεί να είναι δίφυλλη ή μονόφυλλη ή με υδραυλική ανύψωση.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Press-container

Θάλαμοι

Περιγραφή

Ο απορριμματοδέκτης (press container), είναι ιδανικός για την κάλυψη αναγκών, όπως η αποκομιδή και συμπίεση απορριμμάτων από διάφορους χώρους. Κατά την κατασκευή του ακολουθούνται σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standards και φέρει σήμα CE. Η κατασκευή πραγματοποιείται με βάσει το πρότυπο ISO 9001:2008.

Χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST 52-3 πάχους 4mm (πλευρικά τοιχώματα-δάπεδο-οροφή-ενισχύσεις) και χάλυβας ST 52-3 πάχους από 6-10mm(Χώρος υποδοχής απορριμμάτων).
Τεχνικά στοιχεία ηλεκτροκινητήρα:
- Ισχύς: 4.5kW (6.12HP)
- Τάση: 380V (τριφασικός)
- Συχνότητα: 50Hz
Διαστάσεις - Λειτουργεία:
Ο χώρος υποδοχής των απορριμμάτων είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τους χρήστες από την λειτουργία του συστήματος συμπίεσης. Τα απορρίμματα μετά την ρίψη τους είναι αθέατα και καλύπτονται με ειδικό σκέπαστρο (καπάκι) Το σκέπαστρο της χοάνης φόρτωσης ανοίγει χειρονακτικά πολύ εύκολα και άνετα με την βοήθεια ενός πλάγιου πνευματικού κυλίνδρου, παρέχοντας παράλληλα πλήρη προστασία του χρήστη από τυχόν κινδύνους. Επισημαίνουμε ότι, η χωρητικότητα του χώρου υποδοχής απορριμμάτων δεν υπολογίζεται στον ωφέλιμο όγκο του container. Όλα τα κινούμενα μέρη του προσφερόμενου τύπου press container είναι πλήρως προστατευμένα, με εύκολη και άνετη πρόσβαση για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευών κλπ.
Στο εμπρόσθιο τμήμα της χοάνης τροφοδοσίας, βρίσκεται τοποθετημένο ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος άγκιστρο παραλαβής από το σύστημα roll on - off, ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής. Επίσης στο πίσω μέρος του press container υπάρχουν δύο (2) κυλινδρικοί μεταλλικοί τροχοί για την εύκολη φόρτωση και εναπόθεση του container στο οδόστρωμα.
Η εκκένωση του container γίνεται με την ανατροπή του σε γωνία 50ο περίπου και αφού ανοιχθεί η οπίσθια πόρτα, η οποία είναι ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, φέρει ισχυρές αρθρώσεις και ασφαλίζει κατάλληλα με πλευρικά ειδικής κατασκευής άγκιστρα ασφαλείας, ενώ περιμετρικά η πόρτα φέρει κατάλληλο ελαστικό σφράγισμα για πλήρη στεγανότητα του press container. Το άνοιγμα της πόρτας γίνεται χειρωνακτικά, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο και με πολύ μικρή μυϊκή δύναμη. Η όλη κατασκευή του container είναι εφοδιασμένη με πλήρη σειρά συστημάτων ασφαλείας και αυτοματισμών, οι οποίοι παρέχουν πλήρη ασφάλεια και προστασία στην λειτουργία των επιμέρους μηχανισμών (σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της σήμανσης CE), όπως: ασφάλειες σε όλες τις πόρτες και τα καλύμματα, πλήρη στεγανότητα του πίνακα ελέγχου, σύστημα ασφάλειας λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, της υδραυλικής αντλίας και γενικά του υδραυλικού συστήματος, χειριστήριο μπουτόν έκτακτης ανάγκης (emergency stop), κατάλληλο σύστημα για την αποφυγή της λειτουργίας όταν είναι πλήρες το container κλπ, συστήματα για την προστασία των πολιτών όπως: σύστημα προειδοποίησης λειτουργίας με φάρο όταν βρίσκεται σε λειτουργία, προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη πληρότητας σε ποσοστό 80% και άνω, αυτόματη λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης επιτυγχάνεται μέσω εύχρηστου panel χειριστηρίων λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο πλευρικά της χοάνης τροφοδοσίας.
Επιπλέον, η όλη κατασκευή εξασφαλίζει ευκολία συντήρησης και επισκευών όλου του μηχανισμού κίνησης (ηλεκτροκινητήρας, αντλία, δεξαμενή κλπ).

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες