Εκθεσιακά

Πλατφόρμες

Περιγραφή

Έχουμε την ικανότητα να κατασκευάζουμε μια μεγάλη γκάμα από ειδικές κατασκευές Για τις απαιτήσεις, πού δεν καλύπτονται από τα «τυποποιημένα» προϊόντα μας, είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε την κατάλληλη λύση στα «μέτρα» σας, γιατί διαθέτουμε την ικανότητα και την τεχνογνωσία.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Ερπιστριοφόρα

Με πλαϊνά

Περιγραφή

Τα ερπιστριοφόρα φορεία που κατασκευάζει η εταιρεία μας είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μηχανημάτων έως 5500kg.

Χαρακτηριστικά

- Φορείο μεταφορικής ικανότητας 5500kg αποτελούμενο από δύο (2) ελαστικές ερπύστριες πλάτους 320mm έκαστη και πατήματος (κέντρο στήριξης) 1450mm περίπου.
- Η κίνησή του θα επιτευχθεί μέσω δύο (2) μειωτήρων κίνησης ροπής 1500Nm έκαστο με αντίστοιχους ηλεκτροκινητήρες ισχύος 4kW/400V με ταχύτητα εξόδου 150Pm ή περίπου 17m/min περίπου και αναρριχητική ικανότητα 30%.
- Μύλο περιστροφής ικανότητας αξονικού φορτίου 6000kg με γρανάζι περιστροφής και κατάλληλο ηλεκτρομειωτήρα ικανότητας 1500W/400V, με δυνατότητα περιστροφής ±90Ο.
- Μεταλλική βάση κατάλληλης διαμόρφωσης για την προσαρμογή του εξοπλισμού μεταφοράς και την δημιουργία αντιστήριξης της μηχανής.
- Η τροφοδοσία των ηλεκτρομειωτήρων θα δοθεί μέσω κατάλληλου συνδυασμού INVERTER για την λειτουργία των κινητήρων και την ρύθμιση της ταχύτητας σε αυτούς.
- Θα υπάρχει κατάλληλος ηλεκτρικός πίνακας για τον έλεγχο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και την ασφάλιση των γραμμών.
- Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο των κινήσεων του φορείου και ρευματολήπτης για την τροφοδοσία του φορείου από την κεντρική παροχή. Εναλλακτικά θα υπάρχει διασύνδεση με τον κεντρικό πίνακα.
- Βαφή του εξοπλισμού στο χρώμα της αρεσκείας σας.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Οχήματα οδικής βοηθείας

Κουρτίνες

Περιγραφή

Τα οχήματα οδικής βοήθειας, με ανακλινόμενη πλατφόρμα και ψαλίδι ρυμούλκησης, που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρείας μας, είναι τα σύγχρονα εργαλεία στα χέρια του απαιτητικού επαγγελματία.

Χαρακτηριστικά

Ολισθαίνουσα (όπισθεν) πλατφόρμα φορτώσεως οχημάτων με επικάλυψη αλουμινίου και ατσάλι στο κεντρικό της τμήμα.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6000mmx2400mm.
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 90
ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 1900kg
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Πλήρες υδραυλικό σύστημα ικανό για την ανύψωση του φορτίου. Ζεύγος υδραυλικών κυλίνδρων διπλής ενέργειας Φ80 για την ανάκληση και κυλίνδρο διπλής ενέργειας Φ80 για την ολίσθηση διαδρομής 3800mm Δυναμολήπτης (Ρ.Τ.Ο) ευρωπαϊκής προέλευσης. Τηλεχειριζόμενο υδραυλικό βίντζι έλξης με συρματόσκοινο και οδηγό με υδραυλικό κινητήρα. Συρματόσκοινο μήκους 25m διαμέτρου 10mm και δυνατότητα έλξης 3600kg. Βαλβίδες ελέγχου ασφαλείας. Δοχείο λαδιού και πλήρες κύκλωμα σωληνώσεων και συνδέσμων. Απ’ ευθείας υδραυλικά χειριστήρια για όλες τις λειτουργίες.
ΠΛΑΚΕΣ ΟΛΙΣΘΙΣΗΣ: από πολυαμίδιο.
ΡΑΟΥΛΑ ΚΥΛΙΣΗΣ: δύο (2) ράουλα από πολυαμίδιο.
ΒΑΦΗ Όλα τα μεταλλικά μέρη αφού απολιπανθούν επιμελημένα βάφονται με δύο (2) στρώσεις αστάρι και δύο (2) στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της αρεσκείας του πελάτη.
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
- Πλαστικά φτερά.
- Λασπωτήρες.
- Πλαστικό ερμάριο για την τοποθέτηση εργαλείων.
- Περιμετρικές λωρίδες σήμανσης.
ΨΑΛΙΔΙ
- Προμήθεια και τοποθέτηση οπίσθιου ζεύγους κινητών περονών (ψαλίδι) για μεταφορά δεύτερου αυτοκινήτου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Δυνατότητα αύξησης – μείωσης του μεγέθους των περόνων για προσαρμογή σε τρία μεγέθη τροχών των μεταφερόμενων οχημάτων.
- Μία (1) υδραυλική προέκταση.
- Βάρος μηχανισμού 280kg
- Μεταφορική ικανότητα 2000Kg
- Ανυψωτική ικανότητα 750Kg περίπου.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Παραγωγής ANFO

Θάλαμοι

Περιγραφή

Οι κινητές μονάδες παραγωγής ANFO είναι κατάλληλες για χρήση σε λατομεία. To ANFO είναι μείγμα νιτρικού αμμωνίου με καύσιμή ύλη.

Χαρακτηριστικά

Δεξαμενή αποθήκευσης νιτρικής αμμωνίας είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 3mm με μορφή V ώστε να διοχετεύει το υλικό στο κέντρο. Συνολική χωρητικότητα 8³. Στο επάνω τμήμα της δεξαμενής υπάρχουν τρεις (3) συρόμενες καταπακτές μία σε κάθε διαμέρισμα για την πλήρωση της δεξαμενής.
Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 400lit. κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα ST 37 πάχους 4mm. και φέρει τάπα πληρώσεως και κατάλληλο εξαεριστικό.
Κοχλίας προώθησης: Σε σωλήνα Φ250 μέσα στον οποίο περιστρέφεται ανοξείδωτος κοχλίας μεταφέροντας το υλικό από την δεξαμενή στο πίσω μέρος του οχήματος.
Κοχλίας προώθησης προς σπαστήρα: Ο ανοξείδωτος κοχλίας ο οποίος εργάζεται εντός σωλήνα Φ220 μεταφέρει το υλικό από το κάτω σημείο στο οποίο συσσωρεύεται στο άνω σημείο της δεξαμενής όπου βρίσκεται ο σπαστήρας. Ο κοχλίας εδράζεται σε φλαντζωτά έδρανα και κινείται με υδραυλικό κινητήρα.
Σπαστήρας: Στο επάνω μέρος της δεξαμενής είναι τοποθετημένος περιστροφικός σπαστήρας για τον θρυμματισμό της νιτρικής αμμωνίας αποτελούμενος από μεταλλικά σφυριά τα οποία κινούνται γύρω από άξονα.
Κοχλίας ανάμειξης: Βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδρομής του υλικού και βρίσκεται εντός σωλήνα Φ170 και εδράζεται σε φλαντζωτά έδρανα. Η κίνηση επιτυγχάνεται με υδραυλικό κινητήρα, Στον σωλήνα αυτό καταλήγει επίσης η γραμμή πετρελαίου. Το πετρέλαιο ψεκάζεται με κατάλληλους ψεκαστήρες εντός του σωλήνα στην νιτρική αμμωνία.
Κύκλωμα πετρελαίου: Από την δεξαμενή πετρελαίου το πετρέλαιο διοχετεύεται μέσω κατάλληλου φίλτρου σε γραναζωτή αντλία η οποία ενεργοποιείται από τον κεντρικό άξονα τροφοδοσίας νιτρικής αμμωνίας ώστε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ τους. Το κύκλωμα ασφαλίζει με βαλβίδα υπερπίεσης στα 30bar. Από την αντλία το κύκλωμα έρχεται στο κοχλία ανάμιξης, περνά από κατάλληλο ογκομετρητή και καταλήγει σε έξι (6) μπέκ ψεκασμού εκ των οποίων τα μισά ελεγχόμενα με διακόπτη. Με τον ογκομετρητή ο χειριστής μπορεί να υπολογίσει συνολική ποσότητα καυσίμου ανά γόμωση.
Υδραυλικό κύκλωμα: Το όλο σύστημα λειτουργεί υδραυλικά και οδηγείται από τρία (3) ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα το κάθε ένα ελεγχόμενο από μια αντλία κατάλληλης παροχής ώστε να ρυθμίζει την ταχύτητα του συγκροτήματος στις απαιτούμενες στροφές αλλά και την κατάλληλη πίεση ώστε να μην επηρεάζεται από την απορροφούμενη ισχύ.
Βαφή: Η παραπάνω κατασκευή αφού απολιπανθεί και αποσκωριαστεί επιμελημένα θα υποστεί βαφή με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό και δύο (2) στρώσεις χρώμα ντούκο απόχρωση της αρεσκείας του πελατη

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Στρατιωτικά

Θάλαμοι

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες


Χαμηλής φόρτωσης

Θάλαμοι

Περιγραφή

Τα Χαμηλής φόρτωσης ημιρυμουλκούμενα και ρυμουλκούμενα οχήματα της εταιρείας μας κατασκευάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2007/46/EK και του κανονισμού 661/2009

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφίες