Νερού

Πλατφόρμες

Περιγραφή

Τα Βυτία νερού τοποθετούνται σε οχήματα μικτού βάρους έως 33t και είναι κατάλληλα για τους ΟΤΑ αλλά και ιδιώτες.
Αναλόγως των απαιτήσεων μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως:
- Αναρρόφηση νερού από δεξαμενή
- Πλήρωση δεξαμενής με πίεση
- Παροχή με πίεση
- Πότισμα λουλουδιών και δέντρων με φυσική ροή
- Πυρόσβεση
- Κατάβρεξη
Όλα τα οχήματα ολοκληρώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 ΕΕ. και συνοδεύονται με τα απαιτούμενα την ταξινόμηση έγγραφα (σχέδια μελέτες κτλ).

Χαρακτηριστικά

ΜΟΡΦΗ:
Έως 15m2 Ελιπτικής μορφής
Από 16m2 έως 21m2 τετραγωνικής μορφής
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ:
Γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος Χάλυβας πάχους 4mm
ΣΤΗΡΙΞΗ:
Τα βυτία συνδέωνται με το πλαίσιο με ελαστικούς συνδέσμους.
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ:
Μεταλλικές ταχυασφαλιζόμενες
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:
Φυγοκεντρική αντλία ικανότητας έως και 100m3/h και πίεση έως 6bar.
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελούμενο από αντλία, ντεπόζιτο λαδιού, χειριστήριο, ψυγείο λαδιού και υδραυλικό κινητήρα ικανής ιπποδύναμης για τη κίνηση της αντλίας.
ΒΑΦΗ:
Όλα τα μεταλλικά μέρη αφού απολιπανθούν επιμελημένα βάφονται με δύο (2) στρώσεις αστάρι και δύο (2) στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της αρεσκείας του πελάτη.

Φωτογραφίες


Λυμμάτων

Με πλαϊνά

Περιγραφή

Τα βυτία λυμμάτων, τοποθετούνται επί οχημάτων μικτού βάρους έως 33t αλλά και σε ημιρυμουλκούμενα, κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα ST37, ή ανοξείδωτα.
Φέρουν ενισχυτικά αντιπαφλαστικά, ανθρωποθυρίδες, πλαϊνά ερμάρια, δείκτες στάθμης, πνευματική βαλβίδα εκτόνωσης αέρα, βάνες αναρρόφησης και εκφόρτωσης καθώς και κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα με αντλία υγρού δακτυλίου ή πτερυγιοφόρα.
Οι πυθμένες της δεξαμενής έχουν κατάλληλη καμπυλότητα για να αντέχουν τις παλινδρομήσεις του περιεχομένου του βυτίου. Η πλήρωση της δεξαμενής με λύματα γίνεται με κρουνό διαμέτρου 3’’, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο οπίσθιο μέρος της δεξαμενής.
Στο πίσω και κάτω τμήμα της δεξαμενής υπάρχει θύρα εκκένωσης των λυμάτων διαμέτρου 6’’ η οποία ελέγχεται πνευματικά από την καμπίνα οδήγησης, επίσης υπάρχουν δύο κρουνοί 4’’ ένας εκκένωσης αραιών και ένας για την πλήρωση της δεξαμενής.
Επάνω στον πυθμένα υπάρχει τοποθετημένος διαφανής δείκτης στάθμης λυμάτων. Όλα τα οχήματα ολοκληρώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 ΕΕ. και συνοδεύονται με τα απαιτούμενα την ταξινόμηση έγγραφα (σχέδια μελέτες κτλ).

Χαρακτηριστικά

ΜΟΡΦΗ: Ολόσωμη σχήματος κυλίνδρου
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ: Χαλυβδοελάσματα ST37 6mm ή ανοξείδωτα 4mm
ΣΤΗΡΙΞΗ: Με ημικυκλικές βάσεις από σιδηροδοκό τύπου UNP80 και κατάλληλων ελαστικών βάσεων υψηλής αντοχή.
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ: Μεταλλικές διαμέτρου 500mm για την είσοδο του προσωπικού συντήρησης. Οι θυρίδες καλύπτονται αεροστεγώς με κάλυμμα με ταχυασφαλιζόμενο κλείστρο.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
- Πλευρικά και σε όλο το μήκος του βυτίου κατασκευάζονται ερμάρια για την τοποθέτηση και την μεταφορά των σωληνώσεων αναρρόφησης.
- Κλίμακα ανόδου του προσωπικού.
- Αντλητικό συγκρότημα για την δημιουργία κενού και την πλήρωση της δεξαμενής
- Βαλβίδα αυτόματης εκτόνωσης της υποπίεσης κενού, ρυθμισμένη στις 0,6ΑΤΜ
- Υδατοπαγίδα για την προστασία της αντλίας και όργανο ενδείξεως κενού στο πίσω μέρος της δεξαμενής
- Κενόμετρο σε εμφανές σημείο επάνω στην δεξαμενή
- Βαλβίδα αυτόματης ανακοπής αναρρόφησης λυμάτων
- Σωλήνες τύπου σπιράλ από οξύμαχο υλικό διαμέτρου 3’’ με μεταλλικούς γαλβανισμένους ταχυσυνδέσμους ασφαλούς και αεροστεγούς σύνδεσης
- Σωλήνας από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμέτρου 3’’ που χρησιμεύει ως ακροσωλήνιο
ΒΑΦΗ: Όλα τα μεταλλικά μέρη αφού απολιπανθούν επιμελημένα βάφονται με δύο (2) στρώσεις αστάρι και δύο (2) στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της αρεσκείας του πελάτη.
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
- Φτερά στους πίσω τροχούς
- Εργαλειοθήκη
- Λασπωτήρες
- Μεταλλικό ερμάριο για την τοποθέτηση εργαλείων

Φωτογραφίες


Σιλοφόρα

Κουρτίνες

Περιγραφή

Τα σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς κονιάματος με δυνατότητα ανατροπής και αερομεταφοράς κατασκευάζονται από χάλυβα ποιότητας ST52.3, πάχους 6mm.
Η δεξαμενή φέρει οπίσθιο κώνο εκφόρτωσης, δύο (2) ανθρωποθυρίδες διαμέτρου 450mm για την φόρτωσή της από επάνω και έχει την δυνατότητα να ανατρέπεται μέσω κατάλληλου άξονα στο οπίσθιο μέρος και μέσω τηλεσκοπικού εμβόλου εμπρός.
Η εκφόρτωση του σιλοφόρου γίνεται με τη χρήση αερομεταφοράς μέσω κατάλληλου δικτύου παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.

Χαρακτηριστικά

ΜΟΡΦΗ: Ολόσωμη σχήματος κυλίνδρου με οπίσθιο κώνο εκφόρτωσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Xαλυβδοελάσματα St52.3 / 6mm
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
- Αεροσυμπιεστής
- Ονομαστική παροχή 570m3/h
- Παροχή σε πίεση 2 Bar 480m3/h
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2 bar
- Μέγιστος αρ. στροφών 1500 (l/min)
- Απορροφώμενη ισχύς σε πίεση 2 bar 28kw
- Προβλεπόμενη ισχύς κινητήρα 32kw
- Κύκλωμα συμπίεσης δοχείου
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Κύκλωμα αερομεταφοράς
- Διάδρομο οροφής για την χρήση προσωπικού
- Σκάλα οροφής
- Φτερά και λασπωτήρες
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ: Για την σταθερότητα του οχήματος κατά την εκφόρτωση, το όχημα μπορεί να εφοδιαστεί με ζεύγος υδραυλικών ποδαρικών τοποθετημένα στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος.
ΒΑΦΗ: Όλα τα μεταλλικά μέρη αφού απολιπανθούν επιμελημένα βάφονται με δύο (2) στρώσεις αστάρι και δύο (2) στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της αρεσκείας του πελάτη.
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
- Φτερά στους πίσω τροχούς
- Εργαλειοθήκη
- Λασπωτήρες
- Μεταλλικό ερμάριο για την τοποθέτηση εργαλείων

Φωτογραφίες


Μεταφοράς Υποπροϊόντων Ελαιοτριβείων

Θάλαμοι

Περιγραφή

Τα βυτία μεταφοράς υποπροϊόντων ελαιοτριβείων κατασκευάζονται σε κατάλληλες διαστάσεις για τοποθέτηση εντός ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και πρόσδεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις εγκυκλίους του υπουργείου μεταφορών. Επίσης, κατασκευάζονται και ως ανατρεπόμενα βυτία σε ημιρυμουλκούμενα. Τα εσωτερικά διαφράγματα του βυτίου είναι αντιπαφλαστικού χαρακτήρα και φέρουν ανοίγματα επικοινωνίας στον πυθμένα του βυτίου.

Χαρακτηριστικά

ΜΟΡΦΗ: Πολυγωνική
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Xαλυβδοελάσματα St37 4mm
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
- Στο πίσω τμήμα υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση η οποία καταλήγει σε βάνα BUTTERFLY 12’’ μηχανική για την εκφόρτωση του υλικού.
- Διάδρομος οροφής για την χρήση προσωπικού.
- πρόσδεση με κλειδιά τύπου container κατάλληλου μεγέθους.
ΒΑΦΗ: Όλα τα μεταλλικά μέρη αφού απολιπανθούν επιμελημένα βάφονται με δύο (2) στρώσεις αστάρι και δύο (2) στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της αρεσκείας του πελάτη.

Φωτογραφίες